demo-attachment-202-Rectangle-653
demo-attachment-202-Rectangle-653
demo-attachment-532-Polygon-1
demo-attachment-516-Rectangle-40
شروع خدمات آنالیزی در قالبآزمایشگاه مجاز غذا و دارو
شرکت شتابدهنده زردبند با عنایت به شماره پروانه ۱۴۷۹۰/۲/۴۰۱۱/۶۵۱۴۱ مفتخر به ارائه خدمات آنالیزی بعنوان آزمایشگاه مجاز غذا و دارو با امکان پاسخگویی در کمترین زمان ممکن با دامنه عملکرد کنترل کیفی مواد اولیه و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل می باشد
demo-attachment-113-Group-79
demo-attachment-114-Group-78
demo-attachment-256-Group-76
1''
demo-attachment-257-Group-77
demo-attachment-258-Group-75
5
demo-attachment-2910-Group-61-1-e1609408017439
demo-attachment-515-Rectangle-38
demo-attachment-202-Rectangle-653
demo-attachment-257-Group-77
4'
demo-attachment-299-Group-72-1
3''
demo-attachment-258-Group-75
2
demo-attachment-300-Group-71-1
demo-attachment-679-Rectangle-6700
demo-attachment-680-Rectangle-675
8
demo-attachment-682-Group-800
demo-attachment-2973-Rectangle-669
7
demo-attachment-683-Rectangle-674-1
demo-attachment-684-Rectangle-669
demo-attachment-2978-Rectangle-669-1
demo-attachment-725-alexandra-gorn-W5dsm9n6e3g-unsplash
demo-attachment-685-Rectangle-671-1
demo-attachment-532-Polygon-1

استارتاپ های ما

ما آنها را خلق کردیم

ما در شتاب دهنده زردبند برای فعالیت و کارایی اکوسیستم کارآفرینی تمام ایران تلاش می کنیم. در حال حاضر، دفتر مرکزی تهران شتابدهنده زردبند خدمات حضوری خود را به تیم های استارتاپی ارائه می کند. اما اگر در هریک از شهرستان های ایران هستید، روی همکاری با شتاب دهنده زردبند حساب کنید.

شتاب دهنده زردبند

demo-attachment-202-Rectangle-653
demo-attachment-202-Rectangle-653
demo-attachment-921-Rectangle-652

شتاب دهنده زردبند

فرایند شتاب دهی

شاید در یک دهه گذشته هیچ بازیگری به اندازه شتابدهنده‌ها (Accelerators) در اکوسیستم نوآوری کشور، کانون توجه نبوده است. شتابدهنده‌های بسیاری در کشور شکل گرفته‌اند که برخی پایدار ماندند، برخی خیلی زود محو شدند و برخی نیز در حد یک اسم باقی ماندند.

می توانید روند فرآیند شتاب دهی در ویدئو مشاهده کنید.

demo-attachment-952-Report-Data-Chart

فضای کاری

استقرار در فضای کاری مشترک

demo-attachment-953-Search-Engine-Results-Page

تخصیص اعتبار

تخصیص اعتبار برای پیشبرد اهداف تیم ها

demo-attachment-3350-Rectangle-671
demo-attachment-1117-Group-80-3
demo-attachment-1124-Rectangle-675-1
demo-attachment-1131-Rectangle-676-1
2
demo-attachment-256-Group-76
demo-attachment-1132-Rectangle-679
demo-attachment-258-Group-75
6

در شتاب دهنده زردبند

به ایده‌ات فرصت بده تا رشد کنه

demo-attachment-202-Rectangle-653
demo-attachment-532-Polygon-1